Wiza to dokument, który muszą posiadać przy sobie osoby wjeżdżające na terytorium określonych krajów. Nie wszystkie państwa wymagają posiadania wizy. Do posiadania dokumentu zobligowani są ci, którzy w najbliższym czasie będą przekraczać granice takich państw, jak Chiny, Turcja, Białoruś, USA, Rosja, Indie czy Wietnam.

O wizę powinni ubiegać się ci, którzy wybierają się do powyższych krajów w celach m.in. edukacyjnych lub zarobkowych. Kluczowym elementem każdej wizy jest zdjęcie. Powinno być ono zgodne z wymogami danej ambasady. Zdjęcie do wizy musi spełniać kryteria formatowe, a niekiedy nawet i wizerunkowe. Poszukujesz fotografia, który wykona prawidłowe zdjęcie do wizy? Skorzystaj z proponowanej przez nas listy fachowców na terenie Szczecina i znajdź punkt znajdujący się w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Otrzymasz fachowe zdjęcie szybko i od ręki.

Wymagania wizowe

Każde zdjęcie do wizy musi spełniać kilka podstawowych wymagań. Fotografia powinna być przede wszystkim wykonana na jasnym tle, a osoba na zdjęciu musi być dobrze oświetlona. Urzędnicy wymagają, aby zdjęcie było wykonane z pozycji „en face” ze wzrokiem skierowanym prosto w obiektyw. Usta powinny być zamknięte, oczy otwarte, a wyraz twarzy naturalny. Każde zdjęcie do wizy powinno być aktualne – stare fotografie zostaną automatycznie odrzucone. Pozostałe wymagania prezentują poszczególne ambasady:

Zdjęcie do wizy amerykańskiej

Wykonując zdjęcie do wizy do USA, należy przestrzegać, aby miała ona format 2 x 2 cale. Zdjęcie do wizy ma zatem kształt kwadratu o boku około 5 cm. Dopuszcza się cienkie, ćwierćcalowe obramowanie, natomiast całkowicie zakazuje się wykonywania zdjęcia osobom w ciemnych okularach.

Zdjęcie do wizy rosyjskiej

Wydział Konsularny nie akceptuje fotografii z wizerunkiem osoby w nakryciu głowy. Zdjęcie wizowe do Rosji ma standardowy format 3,5 x 4,5 cm. Fotografia powinna być odpowiednio wyostrzona, dobrze skontrastowana i oświetlona.

Zdjęcie do wizy indyjskiej

Ambasada Indii także wymaga, aby fotografie do wizy miały format zdjęć dowodowych o wymiarach 35 x 45 mm. Dodatkowo przed wyrobieniem wizy należy okazać paszport, którego ważność wygasa za co najmniej 3 miesiące.

Zdjęcie do wizy białoruskiej

Fotografia wizowa do Białorusi musi mieć rozmiary 35 x 45 mm. Osoba na zdjęciu nie może mieć ciemnych okularów ani nakrycia głowy. Zaleca się naturalny wyraz twarzy oraz zamknięte usta.

Zdjęcie do wizy do Chin

Wykonując zdjęcie do wizy chińskiej należy przestrzegać, aby miała ona wymiary 35 x 45 mm. Sylwetka osoby na zdjęciu powinna wypełniać do 80 procent powierzchni. Osoba fotografowana nie może się uśmiechać ani zamykać oczu.

Zdjęcie do wizy tureckiej

Wymiary zdjęcia do wizy do Turcji powinny mieć 5 x 6 cm. Urzędnik przyjmujący wniosek będzie prosił także o okazanie paszportu, którego ważność to minimum 6 miesięcy.

Zdjęcie do wizy Wietnam

Podróż do Wietnamu odbędzie się, jeśli format zdjęcia do wizy będzie nie inny niż 4 x 6 cm. Zaleca się zachowanie naturalnego wyrazu twarzy oraz jej wyraźnie zarysowany kontur.