Legitymacja to dokument potwierdzający przynależność do jakiejś instytucji. Legitymację musi posiadać każdy nauczyciel, uczeń czy student, a także osoby należące do służb mundurowych, tj. policjanci czy wojskowi. Dokument, oprócz tego, że poświadcza przynależność do konkretnej placówki, to w niektórych przypadkach uprawnia również do korzystania ze zniżek. W szczególnie dobrym położeniu są uczniowie i studenci, którzy mogą poruszać się środkami komunikacji miejskiej i krajowej ze zniżką, kupować taniej książki czy wejściówki do kina lub teatru.

O tym, czy legitymacja jest ważna, decyduje stempel odpowiedniej placówki, a także fotografia. Zdjęcie do legitymacji powinno być wykonane starannie i zgodnie z wymogami placówki. Jeśli chcesz mieć pewność, że twoje zdjęcie spełni kryteria uczelni czy innej placówki,  zajrzyj na proponowaną przez nas listę doświadczonych fotografów w Szczecinie.

Wymiary zdjęcia do legitymacji

Format fotografii różni się, w zależności od tego, do jakiego typu legitymacji będzie wykonywana:

  • Zdjęcie do legitymacji szkolnej powinno posiadać wymiary 3,5 x 4,5 cm. Nie ma sprecyzowanych wymagań dotyczących zdjęcia do legitymacji szkolnej. O ile szkoła nie wymaga mundurków z logo placówki, dziecko należy ubrać w czystą i schludną odzież, a włosy ułożyć tak, by nie zasłaniały czoła ani oczu.
  • Zdjęcie do legitymacji studenckiej – wymiary zdjęcia ustala uczelnia. Legitymacja studencka ma postać niewielkiej plastikowej karty, zatem fotografie należy dodawać elektronicznie. Wymiary zdjęcia do legitymacji studenckiej to 232 x 291 pikseli, co w przeliczeniu na centymetry daje nam format około 2 x 2,5 cm.
  • Zdjęcie do legitymacji nauczycielskiej, zgodnie z wymogami MEN, powinno mieć wymiary 2 x 2,5 cm.
  • Zdjęcie do legitymacji wojskowej musi mieć format 6 x 9 cm. Wymogi te z góry narzucone są przez Wojsko Polskie.
  • Zdjęcie do legitymacji służbowej policjanta ma zazwyczaj standardowy format fotografii dokumentowej. Jeśli placówka nie zaleca inaczej, wymiary zdjęcia do legitymacji policyjnej to 35 x 45 mm.
  • Zdjęcie do legitymacji osoby niepełnosprawnej ma niestandardowy format 25 x 30 mm.