Każdorazowe złożenie wniosku o wydanie dokumentu tożsamości wiąże się z pewnym czasem oczekiwania na jego wyrobienie. Niezależnie od tego, czy jest to paszport czy dowód osobisty, prawdopodobny termin realizacji wynosi około 30 dni kalendarzowych. Czas oczekiwania na dokument można nieco skrócić. W pilnych sytuacjach można wystosować dobrze umotywowane pismo z prośbą o przyspieszenie wydania dokumentu. Urzędnicy zazwyczaj przychylają się do prośby interesanta, choć efekt zależy ostatecznie od aktualnych możliwości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy do odbioru?

O tę kwestię już dawno zadbał odpowiedni organ, skutecznie skracając wszelkie kolejki w urzędach gminy w Polsce. Obecnie szybko i w bardzo prosty sposób można sprawdzić czy dowód jest gotowy do odbioru. Należy wejść na stronę Ministerstwa Cyfryzacji, znajdującą się pod adresem obywatel.gov.pl i na stronie głównej odnaleźć hasło „Sprawdź, czy twój dowód jest gotowy”. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przekierowany na kolejną stronę, gdzie będzie musiał podać ciąg cyfr, będących numerem sprawy. Numer taki znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku, który otrzymał od urzędnika w dniu składania dokumentów. Po wpisaniu cyfr użytkownik zobaczy informację mówiącą o tym, na jakim etapie realizacji znajduje się jego dokument.

Jak sprawdzić, czy mój paszport jest gotowy?

Tutaj pojawia się sytuacja identyczna jak powyżej. Na stronie głównej lub w jednej z zakładek witryny obywatel.gov.pl należy odszukać hasło „Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy”. Procedura uzyskania informacji o gotowości dokumentu jest taka sama, jak w przypadku dowodu osobistego. Należy wpisać numer sprawy umieszczony na wniosku, po czym zapoznać się z widniejącym statusem.

Informację można wydrukować, a następnie udać się z nią do urzędu po odbiór gotowego dokumentu. Status realizacji dokumentu można sprawdzać wielokrotnie, nie pobierane są z tego tytułu żadne opłaty. Paszport należy odebrać w tym samym punkcie, gdzie składano wniosek.